J.E. Dzongsar Khjence Rinpočhe

J.E. Dzongsar Khjentse Rinpoche

Dzongsar Khjence Rinpočhe, Thubten Čhökji Gjamtso, se narodil v roce 1961 v Bhútánu. Byl rozpoznán J.S. Sakya Trinzinem a obdržel zmocnění a učení od řady největších učitelů naší doby včetně J.S. Dalajlámy, J.S. šestnáctého Karmapy, J.S. Sakja Trinzina, a od obou svých dědečků J.S. Dudžom Rinpočheho a Sönama Zangpa. Jeho Hlavním guruem byl J.S. Dilgo Kjentse Rinpočhe. Studoval u více než pětadvaceti dalších významných lamů ze všech čtyř škol tibetského buddhismu.

Již v mládí se zasloužil o publikování řady vzácných textů, u nichž hrozilo, že budou navždy ztracené. V roce 1980 zahájil obnovu kláštera Dzongsar v Tibetu. Založil řadu buddhistických škol a retreatových center v Indii a Bhútánu. Na základě přání svých učitelů cestuje a vyučuje po celém světě a založil centra dharmy v Austrálii, Evropě, Severní Americe a v Ásii. Rinpočhe založil organizaci Siddhartha’s In­tent, která organizuje jeho učení a nadaci Khyentse Foundation, neziskovou organizaci podporující instituce a jednotlivce věnující se praxi a studiu Buddhovy moudrosti a soucítění.

Dzongsar Khjence Rinpočhe je také autorem dvou filmů: Pohár / The Cup (1999), a Poutníci a kouzelníci / Travellers and Magicians (2003). Je také autorem knihy “What Makes You not a Buddhist”(Sham­bhala, 2007), kterou v tomto roce v českém překladu pod názvem „Co z vás (ne) dělá buddhistu“ připravuje nakladatelství Dharma Gaia.

V naší době, kdy tradiční struktura tibetského buddhismu musí čelit výrazným změnám, a kdy buddhismus proniká do jiného kulturního prostředí, je Rinpočhe známý lehkostí, s jakou se pohybuje mezi různými kulturami a lidmi a oddaností, s jakou filosofii a učení cesty vedoucí k osvícení přináší všem, kdo mají otevřená srdce.

Více informací v češtině najdete na http://siddharthas-intent.blogspot.cz/.

Podrobné informace o Rinpočhem a jeho aktivitách najdete na www.siddharthasintent.org.

Návštěvy učitelů

Kjabdže Taklung Tsetrul Rinpočhe

Kjabdže Taklung Tsetrul Rinpočhe

Kjabdže Taklung Tsetrul Rinpočhe je nejvyšší držitel poznání kláštera Dordže Drak, jednoho ze šesti hlavních klášterů tradice Ňingma. V Dordže Draku jsou uchovávany poklady terem Guru Padmsambhavy, které objevil …

více informací

J.E. Džetsün Khandro Rinpočhe

J.E. Džetsün Khandro Rinpočhe

Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe je dcerou Kjabže Mindrolling Tričhen Džurme Künzang Wangjala. Džetsün Khandro Rinpočhe se řadí mezi nejznámější učitele, kteří v současnosti vyučují na Západě. Rinpočhe pochází z linie …

více informací

J.E. Dzongsar Khjence Rinpočhe

J.E. Dzongsar Khjentse Rinpoche

Dzongsar Khjence Rinpočhe, Thubten Čhökji Gjamtso, se narodil v roce 1961 v Bhútánu. Byl rozpoznán J.S. Sakya Trinzinem a obdržel zmocnění a učení od řady největších učitelů naší doby včetně J.S. Dalajlámy, …

více informací

Ctihodný Ato Rinpočhe

Ato Rinpočhe

Rinpočhe sám dělí svůj život na tři etapy: mnich v Tibetu; uprchlík v Indii, který se na příkaz J. S. Karmapy věnoval politice; obyčejný světský člověk pracující v Evropě. V Tibetu Rinpočhe strávil celkem 10 let v meditačních ústraních …

více informací