Kjabdže Taklung Tsetrul Rinpočhe

Kjabdže Taklung Tsetrul Rinpočhe

Kjabdže Taklung Tsetrul Rinpočhe je nejvyšší držitel poznání kláštera Dordže Drak, jednoho ze šesti hlavních klášterů tradice Ňingma. V Dordže Draku jsou uchovávany poklady terem Guru Padmsambhavy, které objevil Rigdzin Godem v roce 1366. Rigdzin Godem byl převtělením jednoho z nejbližších žáků Guru Rinpočheho. Z ukryté termy vznikla tradice Severních pokladů neboli Džangter. Třetí inkarnace Rigdzin Godema založil klášter Dordže Drak, odkud se nauky rozšířily do celého Tibetu a v současnosti i do ostatních zemí světa. Klášter v exilu v Indii se nachází ve městě Šimle v indických Himálajích.

Taklung Tsetrul Rinpočhe se narodil v roce 1926 v centrálním Tibetu. Brzy byl rozpoznán jako inkarnace slavného Ngok Čhoku Dordžeho. Předchozí vtělení v této linii reinkarnacií byly známé svou svou skromností a pílí ve studiu. Taklung Tsetrul Rinpočhe začal studovat dharmu ve věku pěti let v klášteře Taklung Tse. Ve věku osmi let byl pozván, aby se stal držitelem trůnu a dharmy v Dordže Draku. Poté studoval a osvojil si kompletní nauky této tradice. Pak působil nějaký čas jako Khenpo v Dordže Draku. V roce 1956 šel na pouť do Indie na oslavu 2500. výročí Buddhovy parinirvány, a poté se na chvíli vrátil do svého kláštera. Brzy však byl nucen opust Tibet a odejít do exilu. V současné době má bezpočet pozvání učit a předávat transmise ve významných centrech dharmy v Indii, Nepálu a Bhutánu. Na jeho transmise přichází mnoho praktikujících všech škol, neboť Jeho Svatost je pokládán za mistra rime, jehož realizace, učenost a duchovní kvality překračují omezení různých škol.

Návštěvy učitelů

Kjabdže Taklung Tsetrul Rinpočhe

Kjabdže Taklung Tsetrul Rinpočhe

Kjabdže Taklung Tsetrul Rinpočhe je nejvyšší držitel poznání kláštera Dordže Drak, jednoho ze šesti hlavních klášterů tradice Ňingma. V Dordže Draku jsou uchovávany poklady terem Guru Padmsambhavy, které objevil …

více informací

J.E. Džetsün Khandro Rinpočhe

J.E. Džetsün Khandro Rinpočhe

Její Eminence Mindrolling Džetsün Khandro Rinpočhe je dcerou Kjabže Mindrolling Tričhen Džurme Künzang Wangjala. Džetsün Khandro Rinpočhe se řadí mezi nejznámější učitele, kteří v současnosti vyučují na Západě. Rinpočhe pochází z linie …

více informací

J.E. Dzongsar Khjence Rinpočhe

J.E. Dzongsar Khjentse Rinpoche

Dzongsar Khjence Rinpočhe, Thubten Čhökji Gjamtso, se narodil v roce 1961 v Bhútánu. Byl rozpoznán J.S. Sakya Trinzinem a obdržel zmocnění a učení od řady největších učitelů naší doby včetně J.S. Dalajlámy, …

více informací

Ctihodný Ato Rinpočhe

Ato Rinpočhe

Rinpočhe sám dělí svůj život na tři etapy: mnich v Tibetu; uprchlík v Indii, který se na příkaz J. S. Karmapy věnoval politice; obyčejný světský člověk pracující v Evropě. V Tibetu Rinpočhe strávil celkem 10 let v meditačních ústraních …

více informací