Novinky

11.2.2016

Dopis k Losaru od Mindrolling Džecün Khandro Rinpočhe

Guru Rinpočhe, Buddho tří časů,
Guru velikého štěstí, jsi zdrojem všech siddhi,
hněvivý Přemožiteli všech negativit a překážek,
obracíme se k Tobě, uděl nám prosím požehnání.
Kéž ustanou všechny vnější, vnitřní a tajné překážky a kéž se všechna naše přání rychle naplní.

Zdravíme všechny u příležitosti Nového roku Ohnivé opice.

S koncem dalšího roku a začátkem nového lunárního měsíce vám všichni z Mindrollingu přejeme Nový rok plný harmonie, spokojenosti a štěstí.

Pro nás, kteří jsme požehnáni spojením s Guru Rinpočhem, je tento rok Opice velmi výjimečným, neboť přichází jednou za 12 let. Objasnit život, činnost a význam velkého Gurua z Oddijány je jako bychom chtěli změřit oblohu, ale všeobecně se říká, že se tento velký druhý Buddha manifestoval jako Zrozený z lotosu v roce Opice.

Je pro nás nesmírným štěstím, že můžeme oslavit tento významný rok 2016. Začněme ho s obnovenou svěžestí a enthusiasmem stát se skutečným praktikujícím Dharmy. Někým, kdo se tak nejen nazývá, ale skutečně zosobňuje význam tohoto slova. Zavažme se posílit svou praxi a vynaložit ještě větší úsilí, abychom byli trpěliví. V tomto roce Guru Padmasambhavy se pokusíme co nejlépe ztělesňovat jeho učení a učiníme další krok, velký či malý, blíže k osvícení. Nepropadejme lenosti, výmluvám a letargii, ale přivítejme tento rok zčerstva a s elánem v každodenní praxi.

Nechť díky této příležitosti najdeme radost a s nadšením obohatíme naši praxi. Kéž najdeme čas oslavovat dobro a ctnost, které probudíme v našem životě.

Oslava není jen jídlo, pití, hraní, zábava a nesmyslné činnosti. Jako praktikující bychom se měli učit oslavovat takto:

 • Oslavovat nádherné vnitřní kvality laskavosti a lásky.
 • Oslavovat schopnost dávat radost druhým.
 • Oslavovat spokojenost a jednoduchost.
 • Oslavovat skutečnost, že jsme bytostmi s nezměrnou dobrotou.
 • Oslavovat, kdo jsme, a jak se stát zdrojem radosti pro druhé.
 • Oslavovat, kam jsme došli, a vše, co nás přivedlo až sem.
 • Oslavovat příležitost praktikovat Dharmu.
 • Oslavovat ticho.
 • Oslavovat samotu.
 • Oslavovat malé okamžiky štěstí.
 • Oslavovat všechny bytosti a naší vzájemnou propojenost.
 • Oslavovat každou chvíli s vědomím, že má potenciál úplného osvobození.
 • Oslavovat nejen Nový rok, ale každý nový moment, který vyvstává.
 • Oslavovat skutečnost, že se objevili dokonalí guruové linie a přinesli nesmírný užitek.
 • Oslavovat štěstí a úspěch druhých.
 • Oslavovat ctnost a zásluhy.

Existuje mnoho takových jednoduchých, a přesto velmi mocných možností, které mužeme společně oslavit. Co to znamená, když říkáme „oslavit“? Oslavit znamená na chvíli se zastavit, zamyslet a nechat vyvstat čistou radost, která nás naplní elánem, odhodláním a vytrvalostí na naší cestě praxe. Oslava by nás měla vést k tomu, že si pomyslíme: „Ano, vše není dokonalé, ale my jsme stále zde, dobrota je stále přítomná, a my se máme stále z čeho radovat. Je toho mnoho, co můžeme uchovat a máme také hodně, co vylepšovat.“ Skutečná oslava vede k pocitu vděku, posiluje sliby a přináší chuť do praxe a života.

Tak tedy skutečně oslavme, v pravém slova smyslu – ne v obyčejném významu slova slavení a samolibé otupělosti, ale s nadšením a s čerstvě rozkvétající radostí se odhodlejme jít ještě dál na naší cestě za skutečným probuzením.

Minling Dungse Rinpočhe, Džecün Gautámi Rinpočhe a všichni v Mindrolling Ladrangu, Mindrollingu a Samten Tse zasíláme mnoho modliteb a pozdravů k Losaru.

—MJKR

Další novinky

Archiv novinek

Učení J.E. Mindrolling Džecün Khandro Rinpočhe v Čechách 2015

Její Eminence Mindrolling Džecün Khandro Rinpočhe předá učení na téma: Pokračování výkladu k fázím vytváření a završení z cyklu Mindrolling Dorsem.

ukaž novinku

J.E. Džecün Khandro Rinpočhe přijede v roce 2017 do České republiky již v dubnu

J.E. Džecün Khandro Rinpočhe přijede v roce 2017 do České republiky již v dubnu a bude pokračovat v předávání výkladu cyklu Minling Dorsem. Kurz se bude konat ve dnech 14. až 17. dubna 2017. Brzy uveřejníme bližší podrobnosti.

ukaž novinku

Dopis k Losaru od Mindrolling Džecün Khandro Rinpočhe

Zdravíme všechny u příležitosti Nového roku Ohnivé opice.
S koncem dalšího roku a začátkem nového lunárního měsíce vám všichni z Mindrollingu přejeme Nový rok plný harmonie, spokojenosti a štěstí.

ukaž novinku

PARINIRVÁNA KJABDŽE ČHATRAL SANGJE DORDŽE RINPOČHEHO

Jedinečný Pán útočiště a nesrovnatelný dokonale soucitný mistr linie Dzogčhenu, Kjabdže Čhatral Sangje Dordže Rinpočhe, přenesl své vědomí do prostoru dharmaty 30. prosince 2015.

ukaž novinku

Parinirvána Kjabdže Taklung Tsetrul Rinpočheho

Kjabdže Taklung Tsetrul Rinpočhe

Korunní ozdoba hluboké tradice Starých překladů, klenot plnící přání, vládce útočiště, Kjabdže Taklung Tsetrul Rinpočhe odešel do parinirvány 23. prosince 2015. Kjabdže Rinpočhe projevil konečnou aktivitu přenosu svého osvíceného záměru do jiné sféry, s cílem otáčet mysli nezkrocených bytostí k dharmě. Kjabdže Rinpočhe setrvával v tomto světě po 89 let, a byl zdrojem nezměrného prospěchu a štěstí pro všechny bytosti.

S hlubokou oddaností v srdcích provádí celá sangha Mindrollingu praxe a obřady parinirvány Kjabdže Rinpočheho.

ukaž novinku

Facebooková stránka Mindrolling Monastery

S radostí sdílíme fotografie z právě probíhajícího 50. Výročí znovu založení kláštera Mindrolling v Indii.
Více z aktuálního dění viz facebook Mindrolling Monastery.

ukaž novinku

Novoroční přání

J.E. Džetsun Khandro Rinpočhe

Džetsün Khandro Rinpočhe a celá rodina Mindrollingu přeje všem členům sanghy a přátelům nesmírně šťastný Nový rok. Kéž je to rok pro všechny naplněný dobrem a příznivými okolnostmi.

ukaž novinku

Radostné oznámení narození Minling Dungseho

Mindrolling ladrang, klášter Mindrolling a Mindrolling International s radostí oznamují, že se narodil vnuk Kjabdže Mindrolling Tričhena a Minling Sangjum Sonam Paldron.

ukaž novinku

Novoroční dopis MJKR

J.E. Džetsun Khandro Rinpočhe

Všichni drazí,

přeji vám všem krásný Nový rok 2014!

Na Nový rok se lidé po celém světě velmi těší a vždy ho očekávají s nadějí. Nový rok je všeobecně považován za čas oslavování. Vlastně bychom mohli říci, že se stal synonynem pro oslavu.

ukaž novinku

Minling Džecün Gautamí Thrinley Čhoedron

Holčička, která se narodila Džetsün Kušog a Džigral Gjatso Brittonovi Bosargovi, byla pojmenována Její Eminencí Džetsün Khandro Rinpočhe Minling Džetsün Gautamí Thrinlej Čhoedron – Minling Džetsün Pochodeň Dharmy Buddhových činů.

ukaž novinku