Novinky

3.1.2014

Novoroční dopis MJKR

Všichni drazí,

přeji vám všem krásný Nový rok 2014!

Na Nový rok se lidé po celém světě velmi těší a vždy ho očekávají s nadějí. Nový rok je všeobecně považován za čas oslavování. Vlastně bychom mohli říci, že se stal synonynem pro oslavu. A přestože by se měla tato lidská existence obdařená všemi kvalitami a potenciálem oslavovat a smysluplně využívat každý den, jakýkoliv důvod k oslavě a šíření radosti je dobrou příležitostí. Příchod Nového roku je významným důvodem k oslavě a přináší nám příležitost sdílet s druhými lásku, přát jim vše dobré a oslavit začátek dalšího roku mnoha způsoby.

Co však znamená oslava z pohledu Dharmy?

Oslava nám přináší příležitost poděkovat všem v našem životě a vyjádřit naši vděčnost. Umožňuje nám zapomenout na minulost, vykročit vpřed a těšit se na budoucnost s obnoveným nadšením a nadějí.

Ve skutečnosti však oslavujeme naši základní dobrotu, která se nikdy nevyčerpá a neustává. Tak jako roční období odolává bouřkám a mocným přírodním vlivům, radostným, i těm naplněným zármutkem, z absolutního hlediska tato úžasná základní přirozenost lehce spočívá a umožňuje každému znovu obnovit ducha a inspiraci. Oslava Nového roku je oslavou podstaty tohoto rozpoznání.

Skutečně oslavovat znamená rozpoznat a propojit se s vlastní základní dobrotou, vykročit s tímto hlubokým rozpoznáním vpřed radostně a odvážně plní inspirace použít její mocný potenciál.

Pevně věřím, že spolu se mnou oslavíte všichni tento Nový rok instrospekcí, uvědoměním si posvátnosti základní dobroty a radostným upevněným nadšením, které dovolí naší základní dobrotě zastínit všechna zklamání, smutek a zábrany.

Oslavte Nový rok tím, že dovolíte, aby vaše vlastní základní dobrota zazářila tím, že povznese a spojí srdce a mysli těch kolem vás. Oslavte ho tím, že umožníte, aby ty nejlepší z lidských možností a kvalit přinesly hřejivou lásku a laskavost všem kolem vás.

Kéž je tento Nový rok naplněn pouze dobrem a přinese každému mír a spokojenst. Za celou rodinu Midrollingu, klášter, Samten Tse a všechny z nás, vám přeji krásný Nový rok, naplněný Dharmou, transformací a šířením základní dobroty.

MJKR

Další novinky

Archiv novinek

Učení J.E. Mindrolling Džecün Khandro Rinpočhe v Čechách 2015

Její Eminence Mindrolling Džecün Khandro Rinpočhe předá učení na téma: Pokračování výkladu k fázím vytváření a završení z cyklu Mindrolling Dorsem.

ukaž novinku

J.E. Džecün Khandro Rinpočhe přijede v roce 2017 do České republiky již v dubnu

J.E. Džecün Khandro Rinpočhe přijede v roce 2017 do České republiky již v dubnu a bude pokračovat v předávání výkladu cyklu Minling Dorsem. Kurz se bude konat ve dnech 14. až 17. dubna 2017. Brzy uveřejníme bližší podrobnosti.

ukaž novinku

Dopis k Losaru od Mindrolling Džecün Khandro Rinpočhe

Zdravíme všechny u příležitosti Nového roku Ohnivé opice.
S koncem dalšího roku a začátkem nového lunárního měsíce vám všichni z Mindrollingu přejeme Nový rok plný harmonie, spokojenosti a štěstí.

ukaž novinku

PARINIRVÁNA KJABDŽE ČHATRAL SANGJE DORDŽE RINPOČHEHO

Jedinečný Pán útočiště a nesrovnatelný dokonale soucitný mistr linie Dzogčhenu, Kjabdže Čhatral Sangje Dordže Rinpočhe, přenesl své vědomí do prostoru dharmaty 30. prosince 2015.

ukaž novinku

Parinirvána Kjabdže Taklung Tsetrul Rinpočheho

Kjabdže Taklung Tsetrul Rinpočhe

Korunní ozdoba hluboké tradice Starých překladů, klenot plnící přání, vládce útočiště, Kjabdže Taklung Tsetrul Rinpočhe odešel do parinirvány 23. prosince 2015. Kjabdže Rinpočhe projevil konečnou aktivitu přenosu svého osvíceného záměru do jiné sféry, s cílem otáčet mysli nezkrocených bytostí k dharmě. Kjabdže Rinpočhe setrvával v tomto světě po 89 let, a byl zdrojem nezměrného prospěchu a štěstí pro všechny bytosti.

S hlubokou oddaností v srdcích provádí celá sangha Mindrollingu praxe a obřady parinirvány Kjabdže Rinpočheho.

ukaž novinku

Facebooková stránka Mindrolling Monastery

S radostí sdílíme fotografie z právě probíhajícího 50. Výročí znovu založení kláštera Mindrolling v Indii.
Více z aktuálního dění viz facebook Mindrolling Monastery.

ukaž novinku

Novoroční přání

J.E. Džetsun Khandro Rinpočhe

Džetsün Khandro Rinpočhe a celá rodina Mindrollingu přeje všem členům sanghy a přátelům nesmírně šťastný Nový rok. Kéž je to rok pro všechny naplněný dobrem a příznivými okolnostmi.

ukaž novinku

Radostné oznámení narození Minling Dungseho

Mindrolling ladrang, klášter Mindrolling a Mindrolling International s radostí oznamují, že se narodil vnuk Kjabdže Mindrolling Tričhena a Minling Sangjum Sonam Paldron.

ukaž novinku

Novoroční dopis MJKR

J.E. Džetsun Khandro Rinpočhe

Všichni drazí,

přeji vám všem krásný Nový rok 2014!

Na Nový rok se lidé po celém světě velmi těší a vždy ho očekávají s nadějí. Nový rok je všeobecně považován za čas oslavování. Vlastně bychom mohli říci, že se stal synonynem pro oslavu.

ukaž novinku

Minling Džecün Gautamí Thrinley Čhoedron

Holčička, která se narodila Džetsün Kušog a Džigral Gjatso Brittonovi Bosargovi, byla pojmenována Její Eminencí Džetsün Khandro Rinpočhe Minling Džetsün Gautamí Thrinlej Čhoedron – Minling Džetsün Pochodeň Dharmy Buddhových činů.

ukaž novinku