Novinky

31.12.2018

Novoroční dopis Rinpočhe

Srdečné pozdravy všem u příležitosti dalšího Nového roku.
Jetsünla i já, spolu s Dungsem Rinpočhem, Jetsün Rinpočhe, Minling Sangjum Kušog, Brittonem a celou komunitou Mindrollingu, mnichů, mnišek i laiků, vám přejeme hodně štěstí a zdraví v novém roce 2019.

Čas plyne a my se opět chystáme přivítat nový rok.

Když se ohlížíme za uplynulým rokem a s očekáváním vyhlížíme počátek roku nového, těžko se ubráníme pronikavému pocitu pomíjivosti. Změna či nestálost je základní myšlenkou, kterou se jako praktikující dharmy snažíme vždy uchovávat v mysli. Když se na nestálost podíváme skutečně zblízka, odhalí nám bytostně prchavou povahu všech jevů.

Nedávno jsem viděla patnáctivteřinové video o smrti jediné buňky a bylo ohromující sledovat, jak živá věc zaniká. Pomyšlení, že jsme všichni složeni z miliard buněk, které všechny procházejí vlastním cyklem vzniku a zániku, je fascinující a ještě více umocňuje obraz bytostné pomíjivosti všech věcí.

Plynutí času a pomíjivost všech jevů jsou nevyhnutelné. Pochopení pomíjivosti nám však umožní zůstávat uvolnění i tehdy, kdy se ocitáme tváří v tvář utrpení a překážkám, a snad nám i usnadní vzdát se všeho, na čem až příliš silně lpíme. Díky pomíjivosti víme, že „i toto jednou přejde“ a zakoušíme obnovu, což nám všem poskytuje svěží pohled na věci a umožňuje začít znovu.

Díky pomíjivosti také můžeme ocenit mnoho dobrých věcí, aniž bychom ne nich museli lpět – jako se v japonské tradici považuje pronikavá a prchavá nádhera rozkvetlých třešňových květů za esenci krásy. Skutečné pochopení pomíjivosti nám umožní s větší vyrovnaností čelit všemu, co život přináší.

Konec dalšího roku je dobrou příležitostí usebrat své myšlenky a obnovit odhodlání na cestě naslouchání a kontemplace. Pokud při ohlédnutí za uplynulým rokem zjistíme, že z hlediska naší praxe nebyl zrovna ideální, je teď vhodný okamžik začít znovu. Pusťte se však do toho s radostí a nadšením. S přibývajícími lety může být skutečně těžké probudit v sobě svěží elán, ale pro praxi dharmy je to zcela zásadní. Jinak se nám do praxe bude pomalu vkrádat pocit otupění, vytratí se radost, a praxe se pro nás stane jen další věcí, kterou provádíme už jen mechanicky.

Když se místo toho zamyslíme nad tím, jak se naše setkání s buddhadharmou skutečně podobá nalezení nejvzácnějšího klenotu v hromadě prachu, pocítíme dětský údiv, který vlije nový život do naší cesty dharmy a projasní každodenní praxi a studium.

Po celý rok se většina z nás horlivě snaží udržet věci stálé a neměnné, často bezděčně a někdy i v aktivním sebeklamu.
Ale přichází nový rok a nenápadně nám připomíná, že změna je nevyhnutelná.

Pomíjivost si ale můžeme vzít k srdci jako myšlenku, která skutečně dokáže transformovat mysl. Nejenže díky ní vnímáme zrození, stáří, nemoc a smrt všude kolem sebe, ale také vidíme živoucí proměnlivost každičké věci ve vesmíru – neustálý pohyb, neustálé hledání, neustálou naději, neustálý růst, neustálý rozklad – připomínající nám nejzákladnější učení Buddhy Šákjamuniho.
Teprve když rozpoznáme tento neustálý pohyb na jemné i hrubohmotné úrovni, pochopíme, že pravé útočiště lze nalézt jedině v klidu mysli, která spočívá sama v sobě, a v radosti, která vyvěrá zevnitř.
Kéž každý z nás nalezne tuto neměnnou, nezničitelnou radost!

Nyní, když starý rok přenechává místo novému, připomínáme si své mnohé přátele a blízké, kteří již odešli. Myslíme i na mnoho našich bratrů a sester v sangze, které v uplynulém roce postihly zdravotní i jiné potíže, a kteří jim čelí s úžasnou odvahou, zachovávajíc v srdci náhled dharmy a oddanost ke Třem klenotům a Třem kořenům. Žádám vás všechny, abyste v novém roce věnovali modlitby za naše přátele v dharmě, i za všechny bytosti v nesnázích, žijící v době, kdy se svět sám zdá být ještě více plný změn a nepředvídatelný.

Protože se všechno od nejnepatrnější buňky až po vesmír jako takový mění a je v neustálém pohybu, zjišťujeme, že jedinou konstantou je změna sama.
Podle toho, jak reagujeme na projevy nevyhnutelné změny, se pozná stabilita naší praxe. S výměnou kalendáře bychom měli učinit změnu k lepšímu i sami v sobě.
Všichni musíme obnovit svůj závazek k cestě praxe: každý den nadcházejícího roku se budeme věnovat praxi trochu déle, s větším úsilím a méně zaslepeni vlastním já. Každý den budeme nalézat pravou radost ve skutečnosti, že jsme se setkali se vzácnou buddhadharmou a tato radost nás bude pohánět kupředu, abychom s větší oddaností a odvahou skutečně byli praktikujícími učení Buddhy Gautámy.
A tak bych vás všechny chtěla se vstupem do nového roku požádat, abyste přemýšleli o daru této vzácné lidské existence a jejího výjimečného potenciálu, a o hluboké dharmě, díky které je můžeme rozpoznat.
Kéž si všichni uvědomíme své vrozené základní dobro a kéž s odvahou rozvineme tento potenciál v neochvějný projev laskavosti a trpělivosti.

Jak se praví:
„Znát druhé je inteligence, znát sebe je moudrost.
Skutečnou silou není vládnout druhým, ale ovládnout sám sebe.“

Kéž každý z vás nalezne odvahu, moudrost, oporu, požehnání a lásku a kéž se ve vašem životě rozptýlí všechny překážky. Kéž tento nový rok přinese hlubší pochopení buddhadharmy v našich myslích a kéž v celém světě sílí základní zdravý rozum.

S láskou,
JKR

Další novinky

Archiv novinek

Učení J.E. Mindrolling Džecün Khandro Rinpočhe v Čechách 2015

Její Eminence Mindrolling Džecün Khandro Rinpočhe předá učení na téma: Pokračování výkladu k fázím vytváření a završení z cyklu Mindrolling Dorsem.

ukaž novinku

J.E. Džecün Khandro Rinpočhe přijede v roce 2017 do České republiky již v dubnu

J.E. Džecün Khandro Rinpočhe přijede v roce 2017 do České republiky již v dubnu a bude pokračovat v předávání výkladu cyklu Minling Dorsem. Kurz se bude konat ve dnech 14. až 17. dubna 2017. Brzy uveřejníme bližší podrobnosti.

ukaž novinku

Dopis k Losaru od Mindrolling Džecün Khandro Rinpočhe

Zdravíme všechny u příležitosti Nového roku Ohnivé opice.
S koncem dalšího roku a začátkem nového lunárního měsíce vám všichni z Mindrollingu přejeme Nový rok plný harmonie, spokojenosti a štěstí.

ukaž novinku

PARINIRVÁNA KJABDŽE ČHATRAL SANGJE DORDŽE RINPOČHEHO

Jedinečný Pán útočiště a nesrovnatelný dokonale soucitný mistr linie Dzogčhenu, Kjabdže Čhatral Sangje Dordže Rinpočhe, přenesl své vědomí do prostoru dharmaty 30. prosince 2015.

ukaž novinku

Parinirvána Kjabdže Taklung Tsetrul Rinpočheho

Kjabdže Taklung Tsetrul Rinpočhe

Korunní ozdoba hluboké tradice Starých překladů, klenot plnící přání, vládce útočiště, Kjabdže Taklung Tsetrul Rinpočhe odešel do parinirvány 23. prosince 2015. Kjabdže Rinpočhe projevil konečnou aktivitu přenosu svého osvíceného záměru do jiné sféry, s cílem otáčet mysli nezkrocených bytostí k dharmě. Kjabdže Rinpočhe setrvával v tomto světě po 89 let, a byl zdrojem nezměrného prospěchu a štěstí pro všechny bytosti.

S hlubokou oddaností v srdcích provádí celá sangha Mindrollingu praxe a obřady parinirvány Kjabdže Rinpočheho.

ukaž novinku

Facebooková stránka Mindrolling Monastery

S radostí sdílíme fotografie z právě probíhajícího 50. Výročí znovu založení kláštera Mindrolling v Indii.
Více z aktuálního dění viz facebook Mindrolling Monastery.

ukaž novinku

Novoroční přání

J.E. Džetsun Khandro Rinpočhe

Džetsün Khandro Rinpočhe a celá rodina Mindrollingu přeje všem členům sanghy a přátelům nesmírně šťastný Nový rok. Kéž je to rok pro všechny naplněný dobrem a příznivými okolnostmi.

ukaž novinku

Radostné oznámení narození Minling Dungseho

Mindrolling ladrang, klášter Mindrolling a Mindrolling International s radostí oznamují, že se narodil vnuk Kjabdže Mindrolling Tričhena a Minling Sangjum Sonam Paldron.

ukaž novinku

Novoroční dopis MJKR

J.E. Džetsun Khandro Rinpočhe

Všichni drazí,

přeji vám všem krásný Nový rok 2014!

Na Nový rok se lidé po celém světě velmi těší a vždy ho očekávají s nadějí. Nový rok je všeobecně považován za čas oslavování. Vlastně bychom mohli říci, že se stal synonynem pro oslavu.

ukaž novinku

Minling Džecün Gautamí Thrinley Čhoedron

Holčička, která se narodila Džetsün Kušog a Džigral Gjatso Brittonovi Bosargovi, byla pojmenována Její Eminencí Džetsün Khandro Rinpočhe Minling Džetsün Gautamí Thrinlej Čhoedron – Minling Džetsün Pochodeň Dharmy Buddhových činů.

ukaž novinku