Novinky

1.8.2014

Radostné oznámení narození Minling Dungseho

Mindrolling ladrang, klášter Mindrolling a Mindrolling International s radostí oznamují, že se narodil vnuk Kjabdže Mindrolling Tričhena a Minling Sangjum Sonam Paldron.

Mindrolling Džecün Dečhen Paldron a Brittonu Bosarge Džigdral Gjacchovi se narodil syn, který dostal od Její Eminence Džecün Khandro Rinpočhe jméno Dungse Gjurme Džigdral Garwang Dhondrub Wangjal (Neměnný neohrožený vládce projevu, Ten, který uskutečňuje význam, Mocný vládce).

Minling Sangjum Kušog a Její Eminence Džecün Khandro Rinpočhe byly v té době přítomny v Mindrolling Pema Gacchal. Tato radostná událost byla navíc požehnána příznivou přítomností Jeho Eminence Dzigar Kongtrul Rinpočheho. S ohromnou laskavostí Rinpočhe požehnal Dungse Rinpočhemu při jeho příjezdu a pronesl příznivá přání za rozkvět Linie Mindrolling a šíření Buddhova učení. Čtvrtého dne šestého lunárního měsíce Jeho Eminence Dzigar Kongtrul Rinpočhe udělil zmocnění dlouhého života Dungse Rinpočhemu a jeho starší sestře Džecün Gautami Thrinle Čhödron a celé rodině. Početná sangha se shromáždila, aby přivítala malého Dungseho věnováním obětin a radostnou oslavou.

Džecün Kušog a Britton Džigdral Gjaccho s velikou radostí děkují všem za modlitby a dobrá přání, kterých se jim dostalo z celého světa.

V klášteře Mindrolling v Indii, v Samten Tse, v Lotus Garden a na řadě dalších posvátných míst v Indii i jinde ve světě jsou prováděny nejrůznější tradiční modlitby a rituály předkládání obětin.

Tato s nadšením očekávaná zpráva je zdrojem veliké radosti pro sanghu Mindrollingu po celém světě.

Další novinky

Archiv novinek

Učení J.E. Mindrolling Džecün Khandro Rinpočhe v Čechách 2015

Její Eminence Mindrolling Džecün Khandro Rinpočhe předá učení na téma: Pokračování výkladu k fázím vytváření a završení z cyklu Mindrolling Dorsem.

ukaž novinku

J.E. Džecün Khandro Rinpočhe přijede v roce 2017 do České republiky již v dubnu

J.E. Džecün Khandro Rinpočhe přijede v roce 2017 do České republiky již v dubnu a bude pokračovat v předávání výkladu cyklu Minling Dorsem. Kurz se bude konat ve dnech 14. až 17. dubna 2017. Brzy uveřejníme bližší podrobnosti.

ukaž novinku

Dopis k Losaru od Mindrolling Džecün Khandro Rinpočhe

Zdravíme všechny u příležitosti Nového roku Ohnivé opice.
S koncem dalšího roku a začátkem nového lunárního měsíce vám všichni z Mindrollingu přejeme Nový rok plný harmonie, spokojenosti a štěstí.

ukaž novinku

PARINIRVÁNA KJABDŽE ČHATRAL SANGJE DORDŽE RINPOČHEHO

Jedinečný Pán útočiště a nesrovnatelný dokonale soucitný mistr linie Dzogčhenu, Kjabdže Čhatral Sangje Dordže Rinpočhe, přenesl své vědomí do prostoru dharmaty 30. prosince 2015.

ukaž novinku

Parinirvána Kjabdže Taklung Tsetrul Rinpočheho

Kjabdže Taklung Tsetrul Rinpočhe

Korunní ozdoba hluboké tradice Starých překladů, klenot plnící přání, vládce útočiště, Kjabdže Taklung Tsetrul Rinpočhe odešel do parinirvány 23. prosince 2015. Kjabdže Rinpočhe projevil konečnou aktivitu přenosu svého osvíceného záměru do jiné sféry, s cílem otáčet mysli nezkrocených bytostí k dharmě. Kjabdže Rinpočhe setrvával v tomto světě po 89 let, a byl zdrojem nezměrného prospěchu a štěstí pro všechny bytosti.

S hlubokou oddaností v srdcích provádí celá sangha Mindrollingu praxe a obřady parinirvány Kjabdže Rinpočheho.

ukaž novinku

Facebooková stránka Mindrolling Monastery

S radostí sdílíme fotografie z právě probíhajícího 50. Výročí znovu založení kláštera Mindrolling v Indii.
Více z aktuálního dění viz facebook Mindrolling Monastery.

ukaž novinku

Novoroční přání

J.E. Džetsun Khandro Rinpočhe

Džetsün Khandro Rinpočhe a celá rodina Mindrollingu přeje všem členům sanghy a přátelům nesmírně šťastný Nový rok. Kéž je to rok pro všechny naplněný dobrem a příznivými okolnostmi.

ukaž novinku

Radostné oznámení narození Minling Dungseho

Mindrolling ladrang, klášter Mindrolling a Mindrolling International s radostí oznamují, že se narodil vnuk Kjabdže Mindrolling Tričhena a Minling Sangjum Sonam Paldron.

ukaž novinku

Novoroční dopis MJKR

J.E. Džetsun Khandro Rinpočhe

Všichni drazí,

přeji vám všem krásný Nový rok 2014!

Na Nový rok se lidé po celém světě velmi těší a vždy ho očekávají s nadějí. Nový rok je všeobecně považován za čas oslavování. Vlastně bychom mohli říci, že se stal synonynem pro oslavu.

ukaž novinku

Minling Džecün Gautamí Thrinley Čhoedron

Holčička, která se narodila Džetsün Kušog a Džigral Gjatso Brittonovi Bosargovi, byla pojmenována Její Eminencí Džetsün Khandro Rinpočhe Minling Džetsün Gautamí Thrinlej Čhoedron – Minling Džetsün Pochodeň Dharmy Buddhových činů.

ukaž novinku