Program Mindrol Lekše online 2020

Rozvrh výkladů a opakování online
24. července – 7. srpna 2020

„Cílem programu Mindrol Lekše je předat praktikujícím vše, co budou na cestě dharmy potřebovat. Ovšem jak tuto možnost využijeme a zda přivedeme vlastní praxi ke skutečnému výsledku, záleží jen na každém z nás.“ 

—Její eminence Mindrolling Džecün Khandro Rinpočhe

Srdečně zdravíme naše přátele po celém světě a doufáme, že se vám daří dobře. Vzhledem k současné situaci s pokračující pandemií a s ohledem na bezpečnost a zdraví všech se letos nebudou konat v Mindrolling Lotus Garden žádné letní programy. Průběžně sledujeme vývoj situace s tím, že se teprve uvidí, jaké budou možnosti na podzim a v zimě. V tuto chvíli však všechny nabádáme, aby zůstávali v bezpečí a řídili se pokyny svých místních úřadů i celosvětových organizací monitorujících průběh pandemie. Bude to poprvé za sedmnáct let od vzniku Lotus Garden, kdy vás zde nebudeme moci přivítat osobně.

Abychom však současnou situaci co nejlépe využili, s radostí vám oznamujeme konání dvoutýdenního kurzu online, sestávajícího z výkladů Džecün Khandro Rinpočhe a z následného společného studia a opakování online. Tento dvoutýdenní program začne v příznivý den Čhökhor düčhen 24. července 2020, který je dnem, kdy Buddha poprvé otočil kolem dharmy. S upřímným přáním zachovat kontinuitu vzácného proudu učení, které jsme měli to štěstí každoročně dostávat od Její eminence Džecün Khandro Rinpočhe, a s přáním pokračovat v našem vlastním studiu a praxi dharmy, nyní zveme praktikující všech úrovní, pokročilé i začínající, k účasti na této vzácné příležitosti společně se učit a praktikovat.

Základem cesty každého praktikujícího je upřímné a pravidelné pěstování tří disciplín naslouchání, kontemplace a meditace. Podle Její eminence Džecün Khandro Rinpočhe je zcela zásadní udržovat tuto kontinuitu tím, že nejprve nasloucháme učení, které nám jasně ukáže, jak následně kontemplovat a meditovat. V souladu s těmito instrukcemi Rinpočhe navrhuje následující plán studia pro naši celosvětovou sanghu.

Učení

V roce 2017 Džecün Khandro Rinpočhe začala předávat učení na základě Longčhenpova textu pod názvem Velký vůz, což je klasický komentář k jinému Longčhenpovu dílu Nalezení úlevy v přirozenosti mysli. Longčhenpa v úvodu k Velkému vozu uvádí, že tento text píše proto, aby „jeho čtenáři mohli zcela překročit oceán utrpení samsáry a dojít plodu buddhovství.“ Longčhen Rabdžam (1308–1364) byl velký učenec a mistr meditace linie Ňingma. Zároveň byl nesmírně plodným autorem a je považován za jednoho z nejvýznamnějších mistrů přenosu linie dzogčhenu.

Pod vedením Džecün Khandro Rinpočhe se seznámíme s Longčhenpovým učením od samého začátku s důrazem na to, jak hluboké pochopení cesty dharmy uplatňovat v každodenním životě. S tímto přístupem budou všichni praktikující včetně těch, kteří na cestu Dharmy teprve vstupují, moci z učení získat velký užitek.

Studium zahájíme poslechem učení Velkého vozu, které Rinpočhe předala v Lotus Garden v roce 2017. Jedná se o šest přednášek, které položí základ pro následné studium druhého cyklu přednášek z roku 2018, a třetího cyklu z roku 2019. Nadcházející dvoutýdenní kurz bude věnován prvním šesti výkladům z roku 2017. Později budou následovat další kurzy online věnované části 2 a 3. Žáci, kteří absolvují tyto kurzy, budou připraveni obdržet čtvrtý cyklus výkladů k Velkému vozu.

Nahrávky učení budou postupně zpřístupněny tak, aby je mohli žáci postupně během dvoutýdenního kurzu poslouchat a studovat. V rámci české studijní skupiny Samten Tse budeme v průběhu dvoutýdenního programu společně poslouchat učení s překladem do češtiny.

Společné studium a opakování

Vybraní dlouholetí žáci Džecün Khandro Rinpočhe povedou společná opakování předaných učení s cílem vyjasnit klíčové body jednotlivých přednášek a zodpovídat případné dotazy. Těchto opakování bude v průběhu dvoutýdenního kurzu celkem šest.

Výklady a instrukce Džecün Khandro Rinpočhe

Džecün Khandro Rinpočhe k žákům také jednou za týden promluví a předá dodatečné pokyny k Velkému vozu. Rinpočhe všechny žáky povede a předá praktické instrukce, jak tyto nauky plně uplatňovat v našich životech prostřednictvím naslouchání, kontemplace a meditace.

Program kurzu a denní rozvrh

V rámci dvoutýdenního kurzu bude stanoven denní rozvrh. Všem účastníkům doporučujeme tento rozvrh dodržovat tak pilně, jako by se osobně účastnili meditačního kurzu. Tento rozvrh bude také zahrnovat každodenní meditační praxe. Pokud vám práce či jiné povinnosti neumožní plně se držet rozvrhu, můžete si jej upravit podle svých konkrétních potřeb.

Registrace a kurzovné

Kdo se může zúčastnit – Tento dvoutýdenní program je přístupný pro žáky všech úrovní.

Kurzovné – Kurzovné na celý program činí $200 ($180 pro členy Lotus Garden).

Kde se registrovat – https://www.lotusgardens.org/…online-2020/

Zároveň vás informujeme, že členové Mindrolling Lotus Garden mají na všechny programy 10% slevu. Více informací o možnosti stát se členem a podporovat aktivity Mindrolling Lotus Garden naleznete zde: https://www.lotusgardens.org/…/membership/

Pokud potřebujete kurzovné splácet postupně, napište nám. Je naším přáním umožnit přístup ke studiu a praxi každému, kdo má upřímný zájem dharmu praktikovat. Proto se s vámi můžeme ohledně kurzovného domluvit podle vaší konkrétní situace. Neváhejte nás v případě potřeby kontaktovat na: registration@lotusgardens.org

Vaši registraci potvrdíme emailem. V týdnu před 24. červencem všem registrovaným zašleme link na nový webový portál, kde si vytvoříte uživatelský účet a odkud se budete přihlašovat na online programy. Všechny výklady, opakování i nová učení Rinpočhe budou přístupná na tomto portálu v angličtině. Prostřednictvím portálu vám také budeme zpřístupňovat případné další materiály ke studiu.

Společné studium v češtině v rámci Samten Tse ČR (společný poslech nahrávek s překladem do češtiny, i pravidelné opakování látky) bude probíhat prostřednictvím platformy Zoom. V týdnu před 24. červencem vám také zašleme údaje k připojení na Zoom.

Pokud z důvodu zaměstnání či jiných povinností budete nuceni zmeškat některé přednášky a opakování v češtině, poskytneme vám na požádání možnost je vyslechnout ve vlastním čase podle vašeho rozvrhu. Tyto nahrávky vám budou na požádání zpřístupněny online prostřednictvím portálu Lotus Garden, a to po dobu průběhu kurzu.

Pokud budete mít jakékoliv otázky ohledně registrace, kurzovného či případné potřeby finanční pomoci, obraťte se prosím přímo na: registration@lotusgardens.org

S otázkami ohledně rozvrhu výkladů s českým překladem i společného opakování na Zoom se prosím obracejte na nás v Samten Tse na: info@samtentse.cz

Všichni v Lotus Garden i v Samten Tse ČR se těšíme na tuto novou společnou cestu a jsme vděční za tuto příležitost společně studovat a praktikovat.