Mindrolling International – Aktivity v roce 2020

S příchodem pandemie koronaviru lidé na celém světě musí čelit novým a nečekaným problémům. Mezinárodní sangha Mindrollingu není výjimkou a i my jsem se museli přizpůsobit změněným podmínkám. Navzdory nejistotě a překážkám se však jako celosvětová sangha snažíme reagovat na současnou situaci tak, abychom nepříznivé okolnosti co možná nejlépe transformovali v něco pozitivního. Následuje zpráva o některých z aktivit Mindrolling International za uplynulé měsíce.  

Stodenní ústraní – jak přivést překážky na cestu praxe

V únoru a březnu, kdy se epidemie koronaviru začínala dramaticky šířit v mnoha zemích světa, a řada zemí zaváděla plošné karantény, cestovní omezení a další opatření, bylo právě přes dvacet praktikujících v přísném stodenním ústraní v Lotus Garden. Ačkoliv zprávy ze světa byly alarmující, většina retreatantů zůstala pevná ve svém odhodlání dodržet samáju ústraní a pokračovala v retreatu bez překážek a přerušení.

Většina z nich se rozhodla, za podpory Džecün Khandro Rinpočhe, využít karanténu jako příležitost v praxi pokračovat a mnoho z nich svůj stodenní retreat prodloužilo na neurčito a nadále v zůstávají v ústranní. Tito praktikující jsou pro nás inspirací a příkladem, jak tváří v tvář nejistotě a těžkostem ještě upřímněji přijmout útočiště v dharmě a beze strachu pokračovat ve svém závazku dokončit ústraní. Doufáme, že více a více z nás pod vedením Rinpočhe přijme závazek dlouhodobých retreatů jako mocné metody skutečného završení cesty dharmy, ať se ve vnějším světě děje cokoliv.

Mindrolling International pomáhá nejpostiženějším

V dubnu, kdy v Indii pokračoval přísný zákaz vycházení a tisíce zranitelných rodin a jednotlivců přišlo ze dne na den zcela o zdroj obživy, vyzvala Džecün Khandro Rinpočhe naši mezinárodní sanghu, aby spojila síly k podpoře nejpostiženějších obyvatel žijících v oblasti státu Uttarakhand, kde leží klášter Mindrolling. V důsledku náhlé a přísné celonárodní karantény se mnoho lidí ocitlo v situaci, kdy neměli dostatek prostředků ani na zajištění jídla, přístřeší a nejzákladnějších potřeb. Desetitisíce obyvatel Uttarakhandu této situaci čelí nadále. Pod vedením Džecün Khandro Rinpočhe se klášter Mindrolling spojil s místní správou a vládou Uttarakhandu a s dalšími lokálními organizacemi při poskytování a zajišťování pomoci pro nejpostiženější obyvatele.

Celosvětová sangha reagovala na výzvu Rinpočhe rychle a razantně. Díky tomu se daří stovkám rodin zajišťovat každý měsíc zásoby jídla, léků a dalších nezbytných prostředků. Mindrolling International také aktivně distribuuje řadám komunit, zdravotníků a dobrovolníků roušky, štíty a další ochranné vybavení včetně dezinfekčních a lékařských pomůcek. Poskytnutá finanční pomoc ze strany mezinárodní sanghy také umožňuje pravidelně dezinfikovat společné prostory v rámci kláštera i v mnoha okolních komunitách. Významnou částí této pomoci je rovněž podpora seniorů a starších členů komunity, kterým jsou zajišťeny zásoby jídla, léků i lékařská péče.

Mindrolling International nadále pokračuje v tomto úsilí, a každý váš příspěvek je zdrojem skutečné pomoci a úlevy pro mnoho obyvatel z oblasti Dehra Dunu a Uttarakhandu. Přispěvky je možno zasílat na číslo účtu: 2000124205/2010, VS: 30010. Tento účet patří Samten Tse Praha.

Živý přenos učení a společná praxe s Džecün Khandro Rinpočhe

Na začátku dubna jsme vysílali z Mindrollingu v živém přenosu učení Džecün Khandro Rinpočhe a vedenou meditační praxi. Rinpočhe nám ve chvíli nejistoty dodala slova podpory a ujištění, a vyzvala celosvětovou sanghu, aby vnější obtížnou situaci využila jako příležitost na vlastní kůži pocítit pomíjivou povahu světa a utrpení samsáry. Z tohoto pochopení potom přirozeně vyvěrá uvědomění nesmírné hodnoty dharmy jako zdroje skutečného útočiště uprostřed utrpení a nevědomosti samsáry.

Rinpočhe nám vyložila podrobný komentář ke sbírce textů zaměřených na přijetí útočiště, odstranění překážek, vytváření příznivých okolností a odstranění nemocí. Mezi předanými texty byla Sedmiramenná modlitba, krátká sádhana a chvály Táry, krátká praxe Buddhy Medicíny, modlitba za přerození v Sukhávatí a Král všech přání.

Praxe a modlitby prováděné v Mindrollingu

V Mindrollingu se v uplynulých měsících konalo množství praxí a modliteb za odstranění překážek, zároveň s pravidelnými drubčheny, které se v klášteře každoročně konají.
Rinpočhe spolu se sanghou mnichů a mnišek z Mindrollingu prováděla třídenní sádhanu Minling Dorsem za všechny oběti pandemie, i za všechny blízké a přátele naší sanghy, kteří zemřeli v tomto roce. Dále se pravidelně obětují modlitby a lampičky za ochranu a bezpečí všech lékařů, zdravotníků a pracovníků v první linii. Za odvrácení překážek a utišení pandemie se konají obšírné praxe ochránců a praxe Minling Dorsem byla opakovaně věnována za všechny bytosti, i za bezpečné a příznivé přerození všech zesnulých. Žádosti o modlitby od členů sanghy po celém světě neustále přicházejí, a všechny vyžádané modlitby jsou prováděny během praxí a obřadů v Mindrollingu.

Společné praxe a akumulace manter sanghy po celém světě


Od 3. do 7. května 2020 celosvětová sangha pod vedením Rinpočhe společně akumulovala mantry a modlitby ke Guru Rinpočhemu. Celkově jsme shromáždili pět a půl milionů manter Guru Rinpočheho, více než půl milionu Sedmiřádkových modliteb a půl milionu proseb Düsum Sangje. Tato společná praxe byla věnována za pročištění a rozptýlení překážek, kterým celý svět čelí.

Během posvátného měsíce Saga Dawa jsme si v den úplňku 5. června připomněli Buddhovo narození, osvícení a parinirvánu. Rinpočhe nás vyzvala, abychom se v období Saga Dawa soustředili na prohlubování praxe a dostali jsme konkrétní rozvrh každodenní praxe na toto období, zaměřené zejména na shromažďování zásluh a moudrosti prováděním praxe gurujógy Buddhy Šákjamuniho. Dále Rinpočhe členy sanghy po celém světě vyzvala, abychom v den úplňku přijali jednodenní laické sliby a završili praxi obětování cchogu. Pro mnohé to bylo vůbec poprvé, kdy sliby pratimókši přijali.

Během pátého lunárního měsíce (měsíce opice) sangha akumulovala mantry a prováděla praxi Guru Rinpočheho. Také jsme v té době měli příležitost podrobně studovat gurujógu zvanou Déšť požehnání, kterou celosvětová sangha poté společně prováděla zejména v desátý den pátého lunárního měsíce, zvaného Treda Cchečhu, který označuje narození Guru Rinpočheho jakožto Zrozeného z lotosu, i v následujících příznivých dnech pátého lunárního měsíce.

Díky dalekosáhlé vizi a neohrožené soucitné aktivitě Rinpočhe jsme tak navzdory všem těžkostem a nejistotě uplynulých měsíců měli možnost pokračovat na cestě praxe bez přerušení, a naopak s ještě vetší upřímností a pílí. Kéž proměníme vděčnost za neustálou péči Džecün Khandro Rinpočhe v neutuchající bdělost a úsilí na cestě praxe, s motivací bódhičitty a odhodláním nepodléhat nevědomosti a otupení.

Zároveň nám uplynulé měsíce daly pocítit, že jsme součástí jedné sanghy, se společným cílem praktikovat dharmu pro dobro všech bytostí. I za to vděčíme požehnání a obratnému vedení ze strany Minling Džecün Khandro Rinpočhe a Džecün Dečhen Paldrön, které nám doslova krok za krokem ukazují, jak můžeme obtížné podmínky přivést na cestu dharmy.

Program Mindrol Lekše Online

24. července 2020 byl spuštěn webový portál Dharmašrí, jako zdroj a místo přístupu k učení Dharmy. V souladu s vizí našich učitelů bude portál Dharmašrí do budoucna zpřístupňovat učení a materiály dharmy, a bude tak oporou či doplněním tradičního naslouchání učení v přítomnosti učitele.

V současné situaci, kdy musela být všechna učení předávána tradičně v přítomnosti učitele pro tuto chvíli zrušena, stal se portál Dharmašrí také místem předávání prvního virtuálního programu Mindrolling International – Mindrol Lekše Online. V roce 2017 začala Džecün Khandro Rinpočhe předávat učení Trilogie nalezení úlevy Vševědoucího Longčhen Rabdžama prostřednictvím podrobného výkladu ke komentáři Velký vůz. Během dvoutýdenního programu Mindrol Lekše jsme podrobně studovali učení předaná v roce 2017, doplněná aktuálními výklady Džecün Khandro Rinpočhe a každodenní praxí. Kromě toho jsme také pod vedením dvaceti meditačních instruktorů jmenovaných Džecün Khandro Rinpočhe probranou látku pravidelně opakovali.

Programu Mindrol Lekše se účastnilo více než 800 žáků z třiceti zemí a byla to jedinečná příležitost začít do hloubky studovat nedostižná učení Lončhenpy. Žáci se studiu věnovali s velkou pílí a odhodláním a ukázalo se, že i prostřednictvím tohoto nového média lze nadále prohlubovat naše pochopení vzácné dharmy silou naslouchání, kontemplace a meditace.

28. července 2020 – oslavy šestých narozenin Minling Dungse Rinpočheho

S velkou radostí oslavila sangha Mindrollingu 28. července šesté narozeniny Minling Dungse Rinpočheho. Dungse Rinpočhe a jeho starší sestra Džecün Rinpočhe jsou pro sanghu Mindrollingu zdrojem velké radosti a naděje do budoucna. Po celou dobu pandemie oba pokračují v intenzívním studiu v klášteře Mindrolling a veškerá jejich výuka probíhá bez přerušení. 28. července v hlavní gompě kláštera Mindrolling předložili tulkuové, khenpové, mniši, mnišky a laická komunita obsáhlé obětiny mandaly a modlitby. Stejně tak se obětiny a modlitby zároveň konaly v klášterech Mindrolling v Dehra Dunu, Lávě, Kalimpongu i Sikkimu. Minling Ladrang věnoval všem mnichů a mniškám nová roucha a další potřeby a všichni potřební a senioři z místní komunity dostali zásoby jídla a léků. Mnišky ze Samten Tse také předložili Dungse Rinpočhemu a Džecün Rinpočhe velké obětiny a modlitby v Kudung Lhakhangu v Mindrollingu jménem celé sanghy. Radostné oslavy probíhaly po celý den.

19. srpna 2020 – celosvětová sangha věnuje Ccche Thar u příležitosti narozenin Minling Džecün Khandro Rinpočhe

Pod přímým vedením Džecün Dečhen Paldrön uskutečnili členové sanghy po celém světě v den narozenin Rinpočhe, 19. srpna, praxi záchrany životů (cche thar). Veškeré zásluhy z této praxe byly věnovány za dlouhý život a neomezené aktivity Minling Džecün Khandro Rinpočhe. Bylo nesmírně inspirující vidět, kolik žáků po celém světě se zapojilo. Praktikující z více než dvaceti zemí celkem zachránili přes 90 tisíc životů. Do bezpečných vod po celém světě byli vypuštěni krabi, humři, pstruzi, kapři, chobotnice, želvy a mnoho dalších druhů ryb a živočichů. Také desetitisíce šneků, žížal, cvrčků a berušek bylo vypuštěno na svobodu do jejich přirozeného prostředí. Dbali jsme na to, abychom všechny tyto bytosti vypustili na místa, která jsou pro ně bezpečnáa kde zároveň nenaruší místní ekosystém.

Stovky členů sanghy také s ohromnou štědrostí, vděčností a upřímným přáním dlouhého života Rinpočhe věnovali příspěvky útulkům, záchranným stanicím a organizacím, které se zabývají záchranou a péčí o zvířata po celém světě. Společně sangha vykoupila mnoho bytostí, včetně koní, slepic, koz a prasat z chovů a velkochovů, kde je čekala jistá smrt na jatkách. Místo toho teď tyto bytosti mohou dožít až do konce života beze strachu a v bezpečí. Členové sanghy po celém světě také poslali finanční příspěvky útulkům na péči a potravu pro kočky, psi a další zvířata. Kéž toto společné úsilí naší sanghy přinese neomezený užitek všem bytostem. Doufáme, že tato aktivita bude pro mnohé inspirací věnovat se jedné z nejlepších praxí – darování ochrany před strachem těm bytostem, které ji nejvíce potřebují. Veškeré zásluhy z této praxe věnujeme za dlouhý život Rinpočhe a její širé a neomezené aktivity. S velikou radostí děkujeme všem členům sanghy z celého světa, kteří tuto úžasnou aktivitu umožnili.

Radost z praxe dharmy tváří v tvář těžkostem a nejistotě

Máme velkou radost, že navzdory nepříznivým vnějším okolnostem zůstává naše sangha pevná v odhodlání praktikovat dharmu pro dobro všech bytostí. Kéž nás Džecün Khandro Rinpočhe a Džecün Dečhen Paldrön nadále vedou na cestě shromažďování zásluh a moudrosti. Díky jejich péči, instrukcím a požehnání jsme v uplynulých měsících jako sangha mohli prohlubovat své pochopení a praxi dharmy, pomáhat potřebným, zachránit životy tisíců bytostí a především neztrácet odvahu, píli a náhled dharmy tváří v tvář překážkám. Kéž následujeme příklad našich učitelů a staneme se sami zdrojem laskavosti, moudrosti a odvahy v tomto světě.

Představujeme vám mezinárodní tým Mindrolling Dharmašrí

Tento tým se zásadně podílel na koordinování veškerých aktivit mezinárodní sanghy Mindrollingu v uplynulých měsících.