Evropské turné 2023

Milí přítelé, v tomto odkazu naleznete informace o nadcházejícím evropském turné Minling Džecün Khandro Rinpočhe.

Praxe osvobozování životů u příležitosti narozenin Minling Džecün Khandro Rinpočhe

Ve čtvrtek 19. srpna mezinárodní sangha Mindrollingu společně oslavila narozeniny Minling Džecün Khandro Rinpočhe. Sanghy po celém světě se společně věnovaly praxi cche thar, neboli osvobozování životů, při které kupujeme živá zvířata z trhů a míst, kde je čeká brzká smrt zabitím, a vypouštíme je zpět na svobodu do jejich přirozeného prostředí. Velmi jsme dbali na to, abychom praxi prováděli jen v místech, kde mají zvířata nejlepší šanci na přežití a kde jejich vypuštění nenaruší místní ekosystém.

K praxi se připojily stovky žáků z více než dvaceti zemí, s upřímným přáním a aspirací za dlouhý život a šíření aktivit Rinpočhe pro dobro bytostí na tomto světě. S nesmírnou radostí se naší sangze podařilo celkem zachránit 1 024 543 životů po celém světě. Mezinárodní sangha Mindrollingu společně darovala 33 008 USD čínské skupině praktikujících, kteří se zaměřují na provádění praxe cche thar v Číně a kteří v den narozenin Rinpočhe vypustili na svobodu přes milion bytostí. Bylo to navíc za obzvlášť příznivých okolností, protože v tomto ročním období mnoho mořských tvorů v dané oblasti čeká mláďata a aby se chránila populace mořských druhů, platí v této době přísný zákaz rybolovu v místních vodách. Praxe tedy byla dvojnásob přízniva – nejenže mnoho z vypuštěných tvorů čekalo mláďata, ale zároveň byly vypuštěni do vod, kde je momentálně zakázán rybolov.

Kromě praxe cche thar členové sanghy po celém světě také přispěli přes 10 000 dolarů na podporu zvířecích útulků, rezervací a záchranných stanic.

Chtěli bychom ze srdce poděkovat Minling Džecün Dečhen Paldön, jejíž vize a vedení umožnilo celou praxi uspořádat. Hluboký dík také patří všem členům sanghy, kteří organizovali praxi cche thar po celém světě. Obzvláštní dík věnujeme Aileen Yu, člence mezinárodní sanghy Mindrollingu, která zorganizovala a osobně dohlížela na celý průběh osvobozování více než milionu bytostí v činském Dalianu. Fotografie a videozáznamy z praxe v Číně i na jiných místech naleznete kliknutím na tento odkaz:

Fotografie a video osvobozování životů v Dalianu a na dalších místech

Díky vaší štědrosti a společnému úsilí se sangze Samten Tse Praha podařilo vypustit do řeky Malše 1 100 pstruhů duhových, 294 menších rybiček bylo vypuštěno ve Stromovce a nedaleko Prahy a také jsme vypustili na svobodu 100 žížal.

Doufáme, že vám zprávy o záchraně tolika bytostí udělají skutečnou radost a věnujeme všechny shromážděné zásluhy za to, aby tu s námi Minling Džecün Khandro Rinpočhe zůstala po dlouhý čas a aby se beze zbytku naplnil osvícený záměr mysli moudrosti Rinpočhe přivést všechny bytosti k pravému štěstí a vysvobození. Kéž aktivity Minling Džecün Khandro Rinpočhe vzkvétají a šíří se do všech deseti směrů.

Jménem Samten Tse Praha ještě jednou děkujeme za vaši veškerou podporu a štědrost.

Minling Džecün Khandro Rinpočhe předá online sérii učení na téma Nagardžunův „Dopis příteli“

Mindrolling International s radostí oznamuje novou sérii učení Minling Džecün Khandro Rinpočhe na téma výjimečného textu zvaného „Dopis příteli“ od velkého mistra Nagardžuny. Program bude probíhat online prostřednictvím portálu Dharmašrí a bude se konat během tří víkendů: 14.-16. května, 21.-23. května a 28.-30. května 2021. Tato učení budou otevřena všem a budou k dispozici také s překladem do češtiny, francouzštiny, němčiny, řečtiny, polštiny, španělštiny a čínštiny. Registrace bude zahájena ve čtvrtek 6. května 2021.

Program se bude konat během tří květnových víkendů a učení budou nahrána předem, aby byla dostupná všem bez omezení různých časových zón. Nahrávky budou vždy zpřístupněny na portálu Dharmašrí v pátek, v sobotu a v neděli. Cena celého programu je 250 USD a učení je přístupné pro všechny. Pokud máte zájem se připojit, napište nám prosím na náš email: info@samtentse.cz

Právě vyšly dvě knihy v překladu skupiny Dharmašrí

Milí přátelé, s radostí vám oznamujeme, že nyní je možné si v předprodeji objednat novou knihu o Patrulu Rinpočhem – Osvícený tulák a také je k dispozici dotisk knihy od Patrula Rinpočheho – Slova mého dokonalého učitele. Obě knihy je možné získat v nakladatelství Dharmagaia.